© Ottervoorde 2013

Ottervoorde
Centrum voor Levensvisie
Logeren met ontbijt

Mantinge

In het hart van de provincie Drenthe ligt Mantinge.

Het is een klein dorpje met zo’n 195 inwoners.

Het maakt deel uit van de Broekstreek.

Hieronder vallen Balinge, Garminge en Mantinge.

Deze drie dorpen maken weer deel uit van de Gemeente Midden Drenthe. Het gebied waar de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge zijn ontstaan wordt de Broekstreek genoemd. Een naam die terug gaat tot de Middeleeuwen, de tijd dat hier op de natte gronden bossen te vinden waren. Het woord “broek” betekent: een op drassige grond groeiend bos. Waar men nu de Mantingerweiden vindt, de oude hooilanden langs de beek, lagen vroeger de moerasbossen, de zogenaamde broekbossen. Het nu nog overgebleven Mantingerbos is een overblijfsel van zo’n vroeger broekbos


De Broekstreek is een schitterende streek waar de weidse verschillende landschappen prachtig in elkaar overgaan.

Zoals het Mantingerzand, dit is één van de fraaiste stuifzandgebieden in ons land en is ontstaan door het steken van heideplaggen en overbeweiding door schapen. Hierdoor werd aan de deklaag zoveel schade toegebracht dat de onderliggende zandlagen, die zich in de laatste ijstijd hebben afgezet, vrij kwamen te liggen waardoor zandverstuivingen ontstonden.

Het Mantingerzand stamt uit de Middeleeuwen en is dus ontstaan door menselijk ingrijpen in de natuur.

Daar de zandverstuivingen steeds groter werden is men, om deze te beteugelen, eind negentiende eeuw met de aanplant van eiken en grove dennen begonnen.

Ook heeft men Jeneverbes geplant die uitsluitend op het stuifzand groeit.

De

Broekstreek